(ym5.4) Oppilas tutustuu palamiseen ja paloturvallisuuteen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa toteuttaa pieniä tutkimuksia: ongelma, ennuste, tiedonhankinta, tulos ja pohdinta.
T18: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää kemiallisia ilmiöitä sekä aineiden ominaisuuksia ja muutoksia.
T18: Oppilas ymmärtää alustavasti aineen säilymisen periaatetta.
T18: Oppilas osaa selittää kemiallisia ilmiöitä.
L5: Oppilas osaa hyödyntää netin hakupalveluita.