(ym5.3) Oppilas tutustuu yksinkertaisiin koneisiin ja voiman käsitteeseen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas rohkenee muodostamaan kysymyksiä mekaniikasta ja käyttämään niitä tutkimustensa lähtökohtana.
T5: Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä tutkimuksia.
T7: Oppilas ymmärtää arjen teknologian sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
T7: Oppilas kykenee ryhmänsä kanssa kokeilemaan mekaniikkaa luovasti.
T17: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.