(ym2.4) Oppilas tutustuu kotiseutunsa luontoon ja rakennettuun ympäristöön sekä niiden merkitykseen.

Hyvät käytännöt

Lajeja
Niinipuu pitäisi lastenkin tunnistaa. Se on tämän seudun tyyppilaji. Löytyy tsasounan metsästä, Ulvajanniemestä ja Valmarista.
Kynäjalava on Vanajan rantojen erikoisuus. Löytyy Kariniemestä ja Lotilan järven pohjoispäästä.
Kalasääski on antanut nimen Sääksmäelle ja päätynyt sen vaakunaan. Kangasalla pääsee kalankasvattamolla seuraamaan sen saalistamista.