(ym3.2) Oppilas tutustuu polkupyörän teknologiaan: rakenteet, toimintaperiaatteet ja materiaalit.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa toteuttaa pieniä tutkimuksia yksinkertaisin välinein.
T7: Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten toimintaa ja käyttöä.
T7: Oppilas kokeilee ja keksii luovasti ryhmänsä kanssa.
T13: Oppilas osaa käyttää malleja ymmärtääkseen teknologisia ilmiöitä.
T17: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.