(ym3.4) Oppilas havainnoi ja tutkii sääilmiöitä ja veden ominaisuuksia: lämpötilan mittaus.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas rohkaistuu muodostamaan kysymyksiä sääilmiöistä ja veden ominaisuuksista.
T5: Oppilas osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aistein ja yksinkertaisin välinein.
T18: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää kemiallisia ilmiöitä sekä aineiden ominaisuuksia ja muutoksia.
T18: Oppilas ymmärtää alustavasti aineen säilymisen periaatetta.