(ym6.8) Oppilas pohtii ihmissuhteita, tunteita, henkistä hyvinvointia ja mielenterveystaitoja.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osoittaa edistävänsä toiminnassaan yhteisönsä hyvinvointia ja turvallisuutta.
T10: Oppilas kykenee toimimaan ryhmässä eri rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa.
T10: Oppilas kykenee ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita.
T10: Oppilas osaa tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan.
T19: Oppilas kykenee tunnistamaan terveyden osa-alueet.
T19: Oppilas osaa kuvata esimerkein terveystottumusten merkitystä.
T19: Oppilas osaa soveltaa terveysosaamista toiminnassaan.