(ym3.7) Oppilas pohtii ryhmässä toimimista, vuorovaikutusta, kiusaamisen ehkäisyä ja koskemattomuutta.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T8: Oppilas osoittaa edistävänsä toiminnassaan yhteisönsä hyvinvointia ja turvallisuutta.
T8: Oppilas osaa toimia turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja itseään suojellen.
T10: Oppilas kykenee toimimaan ryhmässä eri rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa.
T10: Oppilas kykenee ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita.
T10: Oppilas osaa tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti