(ym6.6) Oppilas pohtii päihteitä ja myrkytyksiä sekä terveitä elintapoja ja fyysistä hyvinvointia.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T11: Oppilas osaa käyttää tietotekniikkaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä.
T14: Oppilas kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.
T14: Oppilas kykenee ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä.
T19: Oppilas ymmärtää terveyden eri osa-alueiden sekä arjen terveystottumusten merkityksen.
T19: Oppilas osaa soveltaa terveysosaamistaan arjessa.