(ym4.5) Oppilas harjoittelee ympäristövastuullisuutta: luonnonvarojen kestävä käyttö.

Hyvät käytännöt

Kiertokapulan lajitteluopas
Lajitteluoppaasta löytyy ratkaisu visaisimmallekin lajitteluongelmalle. Sivun lopussa on kätevä hakukone.

Kierrätys-info
Katsotaan kierrätysinfon kartalta, missä on koulua lähimpänä sijaitsevat kierrätyspisteet.

Lajittelupeli
1. Aseta keräysastiakortit riviin pöydälle.
2. Jaa jätekortit osallistujien kesken.
3. Kukin pelaaja asettaa vuorollaan jätekortin keräysastiaan.
(Voidaan sopia, että valinta pitää perustella.)
4. Oikea astia tuo pisteen.

Diasarja muovipakkausten lajittelusta
Katsotaan diasarja muovipakkausten lajittelusta ja keskustellaan asiasta.