(ym4.4) Oppilas tutustuu kodin sähkölaitteisiin ja sähköturvallisuuteen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osaa toteuttaa pieniä tutkimuksia yksinkertaisin välinein.
T7: Oppilas ymmärtää arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita, käyttöä ja merkitystä.
T8: Oppilas kykenee toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti.
T17: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää fysikaalisia ilmiöitä arjen teknologiassa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti