(ym6.5) Oppilas tutustuu kokeillen valoon ja ääneen ilmiöinä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas rohkenee muodostamaan kysymyksiä valosta ja äänestä toimintansa lähtökohdaksi.
T12: Oppilas kykenee kehittämään ennakkokäsityksiään täsmällisemmiksi käsiterakenteiksi.
T13: Oppilas kykenee käyttämään erilaisia malleja ymmärtääkseen valon ja äänen ilmiöitä.
T14: Oppilas osaa hankkia luotettavaa tietoa.
T17: Oppilas osaa tutkia, kuvata ja selittää fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.