(ym6.7) Oppilas tutustuu Aasian ja Australian luonnonympäristöihin ja ihmisen toimintaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T16: Oppilas osaa ajatella maantieteellisesti.
T16: Oppilas kykenee hahmottamaan luontoa ja ihmisen toimintaa Aasian ja Australian mantereilla.
T16: Oppilas hallitsee kartankäyttö- ja muita geomediataitoja.
L5: Oppilas osaa tuoda kuvan tai objektin tekstiin sekä esitysgrafiikkaohjelmaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä.
L5: Oppilas osaa yhdistää kuvaa ja tekstiä, muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä.

L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.