(yh4.3) Oppilas tutustuu osallisuuteen ja vaikuttamiseen yhteisössä myös nettiä hyödyntäen.

Hyvät käytännöt

Oppilaskunnan hallituksen vaali
Järjestetään vaali tai harjoitus.

Nuorisovaltuuston esittely
Pyydetään nuorisovaltuutettuja kertomaan nuorisovaltuuston toiminnasta.

Oikeusasiamies
Tutustutaan oikeusasiamiehen sivustoon lapsille. Katso tukimateriaali.

Mielenkiintoista

OPETUSKÄYTTÖÖN on tehty monenlaisia demokratiakasvatusoppaita. Joissain niistä ei edes mainita puolueita tai politiikkaa, Merja Jutila Roon huomauttaa. Mutta demokratiaa ei ole ilman politiikkaa.
”Voi ihmetellä, mikseivät nuoret äänestä, jos heille ei opeteta politiikkaa.”
Yhteiskunnallisia aiheita pitää tuoda kouluihin jo ala-asteella, sanoo Jutila Roon.
”Mitä nuorempina lapset oppivat osallistumista ja vaikuttamista, sitä enemmän he hyödyntävät niitä myöhemmin”, hän perustelee.
Välillä politiikkaa siivottiin syrjään kouluista. Se oli vastareaktio ylipolitisoituneeseen 1970-lukuun. Nyt monissa kouluissa järjestetään taas vaalitenttejä ja väittelyitä.
(HS 9.4.2017)

Politiikasta ja puolueiden eroista on uskallettava keskustella. Nuorelle on rohkeasti avattava omia arvovalintojaan. Koulut tekevät tässä tärkeää työtä. Esimerkiksi nuorisovaalit ovat saaneet tukevan jalansijan sadoissa oppilaitoksissa.
(HS Mielipide 9.4.2017)