(yh6.1) Oppilas tutustuu median hyötyihin ja haittoihin.

Hyvät käytännöt

Sanomalehti ja sen rakenne
Tilataan luokallinen sanomalehtiä kustantajalta. Käytetään hyväksi eri sanomalehtien laatimia sanomalehtipäivän materiaaleja.

Netiketti
Netiketti tarkoittaa sitä säännöstöä, jolla netissä toimitaan turvallisesti ja toiset tahdikkaasti huomioiden. Luokalle tai koululle voidaan laatia oppilaiden kanssa oma netiketti.

Pedanet ja päätteellä olevat sovellukset
Kirjaudutaan esimerkiksi oppimisympäristöihin kuten peda.net tai päätelaitteelta löytyviin sovelluksiin.

Salasanat
Opetellaan menetelmä, jolla vahva sakasana muistetaan ilman, että se joudutaan kirjoittamaan muistilapulle, joka on tietoturvavaara.