(yh6.3) Oppilas tutustuu erilaisiin ammatteihin ja yrittäjyyteen ja osallistuu opintoretkeen Pirkanmaan yrityskylään. OK

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa oivaltaneensa työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään.
L6: Oppilas osoittaa oivaltaneensa yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuunsa yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
L6: Oppilas osoittaa hahmottavansa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta sekä kykenevänsä vastavuoroisuuteen ja ponnisteluun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Hyvät käytännöt

Monialainen oppimiskokonaisuus
Tämä sisältö on osa Yrittävä Valkeakoski -kokonaisuutta.

Luokkavierailut
Pyydetään aikuisia kertomaan omista ammateistaan tai yrittäjyydestään.

Yritysvierailut
Yritysvierailut pienyrityksissä kannattaa tehdä pienemmissä ryhmissä. Harvat yritykset ottavat näin nuoria tutustumiskäynnille. Sellaisia saattavat olla Iittalan lasitehdas ja Fazer.

Yrittäjyys-paketti
Myllysaaren museolla on kutosille tarkoitettu opetuspaketti.