(yh9.13) Oppilas perehtyy työelämän pelisääntöihin, harjoittelee työn hakemista ja tutustuu eri elinkeinoihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta taloudellisessa toiminnassa, tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan.
L5: Oppilas ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian roolin oppimisessa ja työelämässä.
L6: Oppilas hallitsee työelämätaitoja ja ymmärtää yrittäjyyden mahdollisuuksia.