(yh9.11) Oppilas osallistuu vaikuttamiseen mahdollisuuksien mukaan kuten oppilaskunnan kautta, ottamalla osaa nuorisovaltuuston vaaleihin tai varjovaaleihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T9; Oppilas osoittaa laajentaneensa yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa
L1: Oppilas hallitsee ajattelun ja oppimaan oppimisen taidon.
L2: Oppilas tunnistaa ja arvostaa eri kulttuureja.
L4: Oppilas hallitsee monilukutaidon
L7: Oppilas osallistuu ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.