(yh9.16) Oppilas pohtii talouden laajoja ilmiöitä ja lainalaisuuksia.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osoittaa syventäneensä ja seuraavansa yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietoja ja taitoja.
T8: Oppilas ymmärtää talouden perusteita ja oman talouden hallintaa.
L4: Oppilas hallitsee monilukutaidon.
L7: Oppilas osallistuu ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.