(yh9.12) Oppilas harjoittelee perusteltujen mielipiteiden ja kannanottojen muodostamista ajankohtaisiin asioihin sekä harjoittelee saman asian eri näkökulmien huomioimista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osoittaa eettistä arviointikykyä liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin.
T9: Oppilas osoittaa laajentaneensa yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa.
L1: Oppilas hallitsee ajattelun ja oppimaan oppimisen taidon.
L2: Oppilas tunnistaa ja arvostaa eri kulttuureja.
L4: Oppilas hallitsee monilukutaidon.
L5: Oppilas hallitsee tieto- ja viestintäteknologian käytön.
L7: Oppilas osallistuu ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.