(yh9.4) Oppilas tutustuu kansalaisen turvallisuuteen poliisin, oikeuslaitoksen ja puolustusvoimien näkökulmasta.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa syventäneensä kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana.
T3: Oppilas kykenee hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen merkityksen sekä osoittaa syventäneensä tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasts.
L3: Oppilas kykenee huolehtimaan itsestään ja hallitsee arjen taitoja.