(yh9.7) Oppilas perehtyy Suomen keskeisten valtioelinten toimintaan, tehtäviin ja vallankäyttöön.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7: Oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella, Euroopan unionin sekä globaalilla tasolla ja kykenee toimimaan aktiivisena, omaa lähiympäristöään kehittävänä kansalaisena.
L7: Oppilas osallistuu ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.