(yh9.6) Oppilas opiskelee suomalaisen vaalijärjestelmän sekä tutustuu kansalaisen, median ja puolueiden rooliin demokraattisen järjestelmämme vaikuttajina.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa hahmottaa oikeuvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen merkityksen sekä osoittaa syventäneensä tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta.
T7: Oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella, Euroopan unionin sekä globaalilla tasolla ja kykenee toimimaan aktiivisena, omaa lähiympäristöään kehittävänä kansalaisena.
T9: Oppilas osoittaa laajentaneensa yhteiskunnallisia näkemuksiään sekä osallistuvansa yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttävänvä mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa.
L4: Oppilas hallitsee monilukutaidon.
L7: Oppilas osallistuu ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.