(yh9.5) Oppilas tutustuu kotitalouden raha-asioihin, harkitsevaan kuluttamiseen sekä kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osoittaa syventäneensä ja seuraavansa talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietoja ja taitoja.
T5: Oppilas osoittaa yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta taloudellisessa toiminnassa sekä osaa suunnitelmaa omaa tulevaisuuttaan.
T8: Oppilas ymmärtää talouden perusteita ja oman talouden hallintaa sekä osaa toimia vastuullisena kuluttajana kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
L3: Oppilas kykenee huolehtimaan itsestään ja hallitsee arjen taitoja.