(en5.6) Oppilas opettelee käyttämään oppimateriaaleja ja strategioita itsenäisesti sekä arvioimaan työskentelyään, oppimistaan ja asenteitaan.