(en3.11) Oppilas havainnoi ja harjoittelee ääntämistä, sana- ja lausepainoa, intonaatiota sekä foneettisten merkkien hyödyntämistä.