(en 8.6) Oppilas opettelee valitsemaan itsellensä soveltuvat opiskelutavat hyödyntäen omia vahvuuksiaan sekä juuri hänelle sopivaa lisämateriaalia tarpeidensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas kykenee löytämään itselleen kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä
T5: Oppilas osaa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
L1: Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia oppimisstrategioita.
L4: Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia aistialueita opiskelussa.