(en 8.7) Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita, harjoittelee mielipiteen ilmaisua ja kompensaatiokeinoja eri viestintäkanavia käyttäen, havainnoi kulttuurisidonnaisia keskustelun piirteitä ja käyttää mahdollisimman paljon englantia oppimistilanteissa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas osaa keskustella ikätasolleen ja elämänkokemukseensa sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
T7: Oppilas on aloitteellinen viestinnässä.
T7: Oppilas osaa käyttää viestinnän kompensaatiokeinoja.
T8: Oppilas ymmärtää viestinnän kulttuurisia piirteitä.
L2: Oppilas kykenee ilmaisemaan itseään monipuolisesti vuorovaikutuksessa.
L2: Oppilas ymmärtää kulttuurien erityispiirteitä.
L5: Oppilaat harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa mahdollisuuksien mukaan.