(en 9.8) Oppilas opiskelee tulkitsemaan ja tuottamaan englantia sellaisten luetun ja kuullun tekstien avulla, joissa aiheena ovat ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, Suomi ja ulkomaat, toisen asteen opinnot, työelämä, yhteiskunta, ympäristö, terveys, tiede ja teknologia sekä kulttuuri.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa syventäneensä kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelunsa valmiuksia.
T9: Oppilas osoittaa kuuntelevansa ja lukevansa monenlaisia itselleen merkityksellisiä tekstejä erilaisista lähteistä sekä kykenee tulkitsemaan niitä käyttäen erilaisia strategioita.
T10: Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista.
T10: Oppilas osoittaa kiinnittävänsä huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja hyvään ääntämiseen.
L4: Oppilas osoittaa kehittäneensä monilukutaitoaan tutustumalla aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja yhteyksissä käytettäviin englanninkielisiin teksteihin.
L4: Oppilas kykenee tarkastelemaan ja tulkitsemaan työelämään liittyviä tekstejä.
L4: Oppilas osoittaa syventäneensä medialukutaitoaan käyttämällä eri medioita.
L5: Oppilas kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisten tekstien kuuntelemisessa ja lukemisessa.
L6: Oppilas ymmärtää kielitaidon merkityksen jatko-opinnoissa ja työelämässä.
L7: Oppilas osoittaa omaavansa valmiuksia yhteiskunnassa toimimiseen ja näkemyksen kestävästä elämäntavasta.