(en 9.5) Oppilas harjoittelee asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita, seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaisarvionnin avulla sekä harjoittelee toisten kunnioittamista sekä rakentavan palautteen antamista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä.
T5: Oppilas osoittaa syventäneensä kielitaitoaan itsenäisesti omien tavoitteidensa mukaisesti.
L1: Oppilas kykenee ottamaan vastuuta omasta työskentelyprosessista.
L1: Oppilas osaaa arvioida omaa edistymistään realistisesti.
L3: Oppilas kykenee ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.