(en 9.7) Oppilas harjoittelee runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen sekä käyttämään tilanteeseen sopivaa rekisteriä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas kykenee keskustelemaan monipuolisesti ikätasolleen ja elämänkokemukseensa sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
T7: Oppilas osoittaa olevansa aloitteellinen viestinnässä.
T7: Oppilas kykenee käyttämään monipuolisesti viestinnän kompensaatiokeinoja.
T8: Oppilas ymmärtää viestinnän kulttuurisia piirteitä.
L2: Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti vuorovaikutuksessa.
L2: Oppilas ymmärtää kulttuurien erityispiirteitä.
L5: Oppilaat harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa mahdollisuuksien mukaan.