(en9.4) Oppilas vahvistaa kieltenopiskelutaitojaan edelleen, harjoittelee oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista ja ryhmittelyä sekä kiinnittää huomiota lähteiden luotettavuuden arviointiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osoittaa syventäneensä ymmärrystään englannin kielen säännönmukaisuuksista ja osaa käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.
T4: Oppilas osaa hyödyntää monipuolisia tapoja oppia englantia.
T4: Oppilas ymmärtää, että kommunikaatiossa tärkeintä on viestin välittyminen.
L1: Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia opiskelustrategioita.
L5: Oppilas osaa hyödyntää monin tavoin tieto- ja viestintäteknologiaa kielen opiskelussa vastuullisesti ja lähdekriittisesti.