(en 9.6) Oppilas kehittää kykyään valita itselleen soveltuvat opiskelutavat

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T2: Oppilas osaa löytää itselleen kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä
T5: Oppilas osaa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
L1: Oppilas osaa käyttää ja kehittää itselleen sopivia oppimisstrategioita.
L4: Oppilas osaa käyttää itselleen sopivia aistialueita opiskelussa.