(en 9.1) Oppilas syventää ymmärrystään maailman monikielisyydestä, englannin kielen asemasta lingua francana sekä maailman kielellisistä oikeuksista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas osoittaa syventäneensä ymmärrystään englannin asemasta sekä variantteihin liittyvistä ilmiöistä ja arvoista.
T2: Oppilas kykenee hyödyntämään rohkeasti itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä.
T3: Oppilas osaa vertailee osaamiansa kieliä englantiin.
L2: Oppilas kykenee näkemään kulttuurisen moninaisuuden ja tunnistaa, miten kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa.