(en 9.3) Oppilas harjoittelee käyttämään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat häntä englannin kielen opiskelussa sekä osaamiensa kielten vertailussa sekä syventää opittuja rakenneasioita ja tutustuu sellaisiin uusiin rakenteisiin kuten passiivi, infinitiivi ja -ing-muoto sekä 2. konditionaali

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osaa havainnoida, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on sekä käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.
T10: Oppilas kykenee tuottamaan englanninkielisiä rakenteita monipuolisesti.
L1: Oppilas osoittaa luovansa edellytyksiä oppimista tukeville myönteisille kokemuksille.
L1: Oppilas kykenee yhdistelemään erilaisia näkökulmia ja rakentamaan kielitiedollista näkemystä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti