(en 8.8) Oppilas opettelee tulkitsemaan sekä tuottamaan monenlaisia teksteistä, joissa aiheina ovat oppilaiden kiinnostuksen kohteet, ajankohtaisuus, oma identiteetti ja ihmissuhteet, media ja sosiaalinen media, viihde ja kulttuuri, urheilu ja matkustaminen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa kehittäneensä kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan.
T9: Oppilas osoittaa kuuntelevansa ja lukevansa monenlaisia itselleen merkityksellisiä tekstejä erilaisista lähteistä sekä kykenee tulkitsemaan niitä käyttäen erilaisia strategioita.
T10: Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista.
T10: Oppilas osoittaa kiinnittävänsä huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja hyvään ääntämiseen.
L4: Oppilas osoittaa kehittäneensä monilukutaitoaan tutustumalla aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja yhteyksissä käytettäviin englanninkielisiin teksteihin.
L5: Oppilas kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisten tekstien kuuntelemisessa ja lukemisessa.