(en7.7) Oppilas opettelee tulkitsemaan sekä tuottamaan monenlaisia tekstejä, jotka käsittelevät aihepiirejä kuten itsestä kertominen, perhe, koti, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet, matkustaminen sekä koulu.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T5: Oppilas osoittaa kehittävänsä kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia
T9: Oppilas osaa kuunnnella ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita.
T10: Oppilas kykenee tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista
T10: Oppilas osaa kiinnittää huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja hyvään ääntämiseen.
L4: Oppilas osoittaa käyttävänsä monilukutaitoa tutustuessaan erilaisiin englanninkielisiin teksteihin.
L5: Oppilas kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisten tekstien kuuntelemisessa ja lukemisessa