(en8.1) Oppilas laajentaa ymmärrystään maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä englannin asemasta maailmankielenä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas ymmärtää englannin kilen asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja.
T2: Oppilas kykenee etsimään ja hyödyntämään itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä.
T3: Oppilas osaa vertailla osaamiansa kieliä englantiin.
L2: Oppilas kykenee näkemään kulttuurisen moninaisuuden ja tunnistaa, miten kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa.
L5: Oppilaat harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian taitoja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa mahdollisuuksien mukaan.