(en 8.5) Oppilas asettaa itse opiskelulleen tavoitteita, seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaisarvioinnin avulla sekä harjoittelee toisten kunnioittamista ja rakentavan palautteen antamista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja arvioida oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä.
T5: Oppilas osoittaa kehittäneensä kielitaitoaan itsenäisesti omien tavoitteidensa mukaisesti.
L1: Oppilas kykenee ottamaan vastuuta omasta työskentelyprosessistaan.
L1: Oppilas osaa arvioida omaa edistymistään.
L3: Oppilas osoittaa ottavansa vastuuta omasta opiskelustaan.