(en8.2) Oppilas hankkii tietoa joistakin englannin kielen varianteista sekä tutustuu joidenkin sellaisten maiden kulttuuriin, joissa englantia käytetään yleisesti yhteiskunnassa.