(en7.6) Oppilas osallistuu keskusteluun, harjoittelee mielipiteen ilmaisua sekä kompensaatiokeinoja ja käyttää oppimistilanteissa mahdollisimman paljon englantia.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T6: Oppilas kykenee keskustelemaan oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
T7: Oppilas osoittaa olevansa aloitteellinen viestinnässä.
T7: Oppilas osaa käyttää kompensaatiokeinoja.
T8: Oppilas kykenee havainnoimaan viestinnän kulttuurisia piirteitä.
L2: Oppilas osaa ilmaista itseään monipuolisesti vuorovaikutuksessa.
L2: Oppilas kykenee ymmärtämään kulttuurien erityispiirteitä.
L5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet kansainvälisessä viestinnässä.