(en7.4) Oppilas asettaa itse opiskelulleen tavoitteita. Oppilas seuraa ja arvioi tavoitteiden toteutumista itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen sekä vertaisarvioinnin avulla. Oppilas harjoittelee toisten kunniottamista sekä rakentavan palautteen antamista.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T4: Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä.
T5: Oppilas osoittaa kehittävänsä kielitaitoaan itsenäisesti omien tavoitteidensa mukaisesti.
L1: Oppilas osaa ottaa vastuuta omasta työskentelyprosessistaan.
L1: Oppilas osaa arvioida omaa edistymistään.
L3: Oppilas kykenee ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.
L5: Oppilas osaa seurata omaa oppimisen edistymistä Wilman tai jonkin muun arviointiin liittyvän palvelun kautta.