(en7.3) Oppilas harjoittelee monipuolisia kieltenopiskelutaitoja: oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas kykenee havainnoimaan säännönmukaisuuksia englannin kielessä ja käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.
T4: Oppilas osaa hyödyntää monipuolisia tapoja oppia englantia.
T4: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä, että kommunikaatiossa tärkeintä on viestin välittyminen.
L1: Oppilas osaa tunnistaa omat opiskelustrategiansa.
L5: Oppilas kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa kielen opiskelussa vastuullisesti ja lähdekriittisesti.