(en7.1) Oppilas tutustuu maailman monikielisyyteen sekä englannin asemaan maailmankielenä.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1: Oppilas ymmärtää englannin aseman ja sen variantteihin liittyvät ilmiöt ja arvot.
T2: Oppilas osoittaa etsivänsä rohkeasti itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä.
T3: Oppilas osaa vertailla osaamiansa kieliä englantiin.
L2: Oppilas kykenee näkemään kulttuurisen moninaisuuden ja tunnistaa miten kulttuurit vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa.