(en6.3) Oppilas harjoittelee huomaamaan osaamiensa kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.