(tt7.5) Oppilas perehtyy sosiaalisiin taitoihin ja niiden merkitykseen ihmissuhteissa.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T3: Oppilas osoittaa kehittäneensä sosiaalista itsetuntemustaan (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).
T3: Oppilas kykenee säätelemään käyttäytymistään sosiaalisissa tilanteissa (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).
T5: Oppilas osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisen terveyden tekijöitä ja käyttävänsä sen käsitteitä asianmukaisesti.
T7: Oppilas kykenee pohtimaan oman terveytensä kannalta merkityksellisiä sosiaalisia voimavaroja (itsearviointia - ei vaikuta arvosanaan).

Hyvät käytännöt

Empatiataidot
Harjoitellaan empatiataitoja esimerkiksi kuvia lukemalla.

Mielipiteiden ilmaisu
Harjoitellaan omien mielipiteiden ilmaisua jämäkästi: kieltäydytään päihteistä ja riskialttiista toiminnasta esimerkiksi pienien draamaharjoitusten avulla.