(tt8.8) Oppilas pohtii seksuaalisuuden teemoja eettisestä ja globaalista näkökulmasta, yksilön ja yhteisön kannalta, niiden vaikutusta terveyden eri osa-alueisiin kulttuurin, uskonnon ja median vaikutuksen huomioiden.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1, T2, T3 Oppilas ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen elämänkulun eri vaiheissa ja seksuaalisuuden vaikutukset fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle.
T4, T5, T8, T11, T12 Oppilas osaa nimetä seksuaalioikeuksia ja pohtia miten ne
toteutuvat Suomessa ja muualla maailmassa. Oppilas osaa kertoa, miten
seksuaalioikeudet vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen terveyteen ja turvallisuuteen.
T1 Oppilas osaa kuvata seksuaalisuuden portailla etenevää kehitystä ja kasvua ja sen
merkitystä terveydelle.
T 7, T2, T3 Oppilas osaa pohtia omia arvoja, asenteita ja toiveita seurustelusta.
T8,T4,T5,T7,T12,T11 Oppilas osaa kuvata erilaisia seksuaalisen suuntautumisen
muotoja. Oppilas osaa pohtia ympäristön ja median vaikutusta seksuaalivähemmistöjen
terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilas osaa pohtia ja perustella omaa suhtautumistaan
seksuaalivähemmistöjä kohtaan.