(tt8.6) Oppilas perehtyy ylipainon ja syömishäiriöiden syihin ja seurauksiin sekä harjoittelee analysoimaan ruokailutottumuksiaan ja niiden vaikutusta terveyteen.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1,T9, T5 Oppilas osaa eritellä, miten tieto-ja viestintäteknologia vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen
T7, T3 oppilas osaa pohtia omaa tieto-ja viestintäteknologian käyttöä ja sen vaikutusta terveyteen
T6, T12 oppilas osaa etsiä luotettavaa terveystietoa käsiteltävistä aihe-alueista
T4, T5,T2, T3 Oppilas osaa kuvata, millaista on turvallinen netin käyttö