(tt9.1) Oppilas perehtyy mielenterveyden käsitteeseen, mielen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin sekä tavallisimpiin mielenterveyden häiriöihin: synty, oireet, seuraukset ja hoito.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1, T2, T5, T7 Oppilas osaa nimetä mielen hyvinvointia edistäviä ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa pohtia, mitkä tekijät omassa elämässä edistävät ja heikentävät mielen hyvinvointia.
T1-T5,T7, T9 Oppilas osaa kuvata erilaiset kriisit ja niiden vaiheet. Oppilas osaa nimetä erilaisia selviytymistapoja kriisitilanteissa. Oppilas osaa hakea apua mielen ongelmiin kunnan terveyspalveluista ja verkosta.