(tt8.5) Oppilas perehtyy ravintoaineiden lähteisiin ja terveysvaikutuksiin sekä tutustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T1, T5 Oppilas tunnistaa ravintoaineet ja osaa nimetä niiden lähteet ruokavaliossa. Oppilas tietää, miten ravintoaineet vaikuttavat kasvuun, kehitykseen ja terveyteen.
T1, T5, T8 Oppilas tietää, millainen on suomalaisiin ravintosuosituksiin pohjautuva terveellinen ruokavalio. Oppilas osaa nimetä epäterveellisiä ja terveellisiä ruokia ja perustella niiden vaikutuksia terveyteen.