(tt8.9) Oppilas perehtyy riippuvuuden muotoihin ja käsitteisiin eri päihteiden kohdalla sekä perehtyy päihteiden kokeilun ja käytön syihin.

Mihin tavoitteisiin tällä keskeisellä sisällöllä pyritään?

T7, T11, Oppilas osaa pohtia päihteiden kokeilun ja käytön syitä. Oppilas osaa pohtia omaa suhdetta päihteisiin sekä miten päihteistä voisi kieltäytyä.
T5 Oppilas osaa kuvata fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta päihteiden käytön taustalla.
T5, T1, Oppilas osaa kuvata, mitä vaikutuksia huumeiden, alkoholin ja tupakan käytöllä on fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle.
T5 Oppilas osaa tunnistaa päihteiden käytön merkkejä.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti